Dienst Terugkeer en Vertrek | Dienst Terugkeer en Vertrek

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering neemt de DT&V het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen.

De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het vreemdelingen-beleid zoals dat is vastgesteld door de minister. Wij doen dit in nauwe samenwerking met (keten)partners. Samen streven we er naar dat zo veel mogelijk vreemdelingen zelfstandig vertrekken.

Nieuws

In de media

Uitgelicht

 • Landeninformatie

  Wereldkaart

  In de Kennisbank Landeninformatie staat informatie die relevant is voor het vertrekproces.

 • Eigen verantwoordelijkheid

  Illustratie: Vliegtuig stijgt op

  Een vreemdeling die geen recht (meer) heeft op verblijf in Nederland is zelf verantwoordelijk voor zijn vertrek.

Bewindslieden

Verhalen uit de praktijk

 • Ian Smith

  Na tweeënhalf jaar toch terug naar het land van herkomst

 • Jonas Delhi

  Jonas Delhi wil graag terug naar zijn land, maar heeft geen reispapieren

Volg de DT&V op

@DTenV

Dienst Terugkeer en VertrekDienst Terugkeer en Vertrek
@DTenV
Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie