Dienst Terugkeer en Vertrek | Dienst Terugkeer en Vertrek

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering neemt de DT&V het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen.

De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het vreemdelingen-beleid zoals dat is vastgesteld door de minister. Wij doen dit in nauwe samenwerking met (keten)partners. Samen streven we er naar dat zo veel mogelijk vreemdelingen zelfstandig vertrekken.

Nieuws

 • Nieuwe bewindspersonen ministerie van Veiligheid en Justitie

  21-03-2015

  Mr. G.A. van der Steur en mr. dr. K.H.D.M. Dijkhoff met ingang van vrijdag 20 maart 2015 benoemd tot respectievelijk minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

 • Leidraad Terugkeer en Vertrek geactualiseerd

  18-03-2015

  De DT&V heeft met zijn partners, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensensmokkel, en de Internationale Organisatie voor Migratie, de afgelopen maanden gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe editie van de Leidraad Terugkeer en Vertrek

 • Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven afgetreden

  10-03-2015

  De Koning heeft dit ontslag, op de voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend

 • 'Het is uw land` is genomineerd voor De Tegel 2014

  05-03-2015

  Op 5 maart 2015 is bekend geworden dat in de categorieën Achtergrond, Talent en Onderzoek Kees Vlaanderen met ‘Het is uw land’, (NPO 2DOC) is genomineerd.

 • Europese samenwerking op gebied van herintegratie

  24-02-2015

  Sinds 1 februari 2015 zijn in elf landen herintegratieprojecten gestart in samenwerking met België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Nederland.

 • Bezoek Dienst Terugkeer en Vertrek aan Brussel

  26-01-2015

  Op 19 januari 2015 bezochten mevrouw Maas (Algemeen directeur DT&V) en de heer Van Genderen (afdelingsmanager Europa en Projecten DT&V), in de aanloop naar het Nederlands EU-voorzitterschap, diverse collegae van de permanente vertegenwoordiging EU en verschillende EU-instellingen

 • Meer nieuws

In de media

Uitgelicht

 • Landeninformatie

  Wereldkaart

  In de Kennisbank Landeninformatie staat informatie die relevant is voor het vertrekproces.

 • Eigen verantwoordelijkheid

  Illustratie: Vliegtuig stijgt op

  Een vreemdeling die geen recht (meer) heeft op verblijf in Nederland is zelf verantwoordelijk voor zijn vertrek.

Bewindslieden

Verhalen uit de praktijk

 • Ian Smith

  Na tweeënhalf jaar toch terug naar het land van herkomst

 • Jonas Delhi

  Jonas Delhi wil graag terug naar zijn land, maar heeft geen reispapieren

Volg de DT&V op

@DTenV

Dienst Terugkeer en VertrekDienst Terugkeer en Vertrek@DTenV
Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie