Medaille voor leden Border Security Teams Griekenland

Medaille voor leden Border Security Teams Griekenland

DT&V'ers ontvangen de herinneringsmedaille voor humanitaire hulp bij rampen.

Marechaussees, andere militairen, politiemensen en medewerkers van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) die onderdeel uitmaakten van zogeheten Border Security Teams (BST) in Griekenland hebben vandaag een medaille ontvangen.

De Border Security Teams hebben de Griekse autoriteiten ondersteund bij grensbewaking, identificatie en registratie van asielzoekers en het inrichten van het terugkeerproces op Chios en Lesbos. De Border Security Teams deden hun bijdrage in het kader in het kader van een Frontex-operatie.

Staatssecretaris Dijkhoff: “Ik ben trots op deze mannen en vrouwen. Ze hebben een bijdrage geleverd aan een belangrijke taak. Effectieve grensbewaking en goede identificatie en registratie van asielzoekers in Griekenland is in het belang van alle lidstaten, ook van Nederland.”

Het bijzondere aan het Border Security Team is dat zoveel verschillende disciplines samenwerken als één compleet team. Door de krachten van de marechaussee, andere militairen, de politie, DT&V, IND, COA en DJI te bundelen kunnen zij een bijdrage leveren aan vrijwelhet hele traject dat migranten doorlopen. Zo is het team betrokken bij patrouilles en reddingsoperaties op zee, vervoer naar het registratiecentrum, identificatie, registratie en screening en terugkeer van migranten die geen bescherming nodig hebben.

Het Border Security Team is nog steeds actief.