Afscheidsspeech Rhodia Maas

Afscheidsspeech Rhodia Maas

De effectiviteit van het terugkeerbeleid moet niet alleen beoordeeld worden op basis van de aantallen (hoeveel mensen keren er terug) maar ook door het maatschappelijk rendement

De effectiviteit van het terugkeerbeleid moet niet alleen beoordeeld worden op basis van de aantallen (hoeveel mensen keren er terug) maar ook door het maatschappelijk rendement, de publieke waarde: welk probleem lost het beleid op voor de mensen die er de gevolgen van ondervinden? Daarbij past dat het verhaal over terugkeer integraal verteld wordt, vanuit het perspectief alle belanghebbenden. We moeten het niet alleen hebben over de veiligheidssituatie in het land van herkomst en het daarop gebaseerde toelatingsbeleid of over het belang van terugkeer voor het draagvlak voor toelating, maar óók over de school die zich inzet op een klasgenoot in Nederland te houden, over de mensen die last ondervinden van illegaal verblijf en over wat terugkeer betekent voor de omgeving in het land van herkomst. Op die manier kan het belang van terugkeer beter begrepen en daarmee beter geaccepteerd worden. Dat betoogt scheidend algemeen-directeur Rhodia Maas in haar afscheidsspeech.

Maas stond gedurende tien jaar aan het roer van de Dienst Terugkeer en Vertrek. "Terugkeer is niet een op zichzelf staand onderwerp, maar - en ik heb het de afgelopen tien jaar al vaker gezegd - een onderdeel van een groter verhaal. Dat begint bij redenen voor mensen om hun land te verlaten via de IND, advocatuur, het COA, de omgeving, tot de teleurstelling over de uitkomst van de procedure."

Ze gelooft dat het vertellen van het verhaal vanuit alle belanghebbenden, bij kan dragen aan zowel het draagvlak voor, als de beeldvorming van de uitvoering van het terugkeerbeleid.
Ook zelf stak ze de afgelopen jaren veel tijd en energie in de beeldvorming omtrent terugkeer. "Het belangrijkste aspect van een publieke dienst is tenslotte: wat vinden Nederlanders van dat wat we doen? Draagvlak, de publieke waarde. En is dat gebaseerd op een juiste, eerlijke voorstelling van zaken: beeldvorming", aldus Maas in haar afscheidsspeech.

De hele afscheidsspeech kunt u hieronder downloaden.