‘Awareness campaign’ gestart in de DR Congo

‘Awareness campaign’ gestart in de DR Congo

Samen met de IOM in Kinshasa en gefinancierd door de DT&V is in september 2016 de campagne met allerlei activiteiten gestart.

Tijdens het bezoek van de directeur van de Congolese immigratiedienst aan Nederland eind 2015 is onder meer gesproken over de gevaren van irreguliere migratie. Een ieder heeft de beelden op het netvlies staan van overvolle boten op de Middellandse Zee en de enorme tragedies die zich daarbij afspelen. Maar bedenk ook dat hierbij sprake is van uitbuiting van vreemdelingen door smokkelaars en dat verschillende netwerken met deze irreguliere migratie veel geld verdienen. Destijds is afgesproken dat door middel van een publiekscampagne hieraan aandacht besteed zal worden om zo Congolese onderdanen te wijzen op de gevaren.

Samen met de IOM in Kinshasa en gefinancierd door de DT&V is in september 2016 deze campagne met allerlei activiteiten gestart. De campagne heeft als doel zoveel mogelijk Congolezen te informeren en hen bewust te maken van wat het betekent om zonder geldige documenten op reis te gaan, de oversteek via de Middellandse Zee te maken en wat de gevolgen kunnen zijn van een bestaan in de illegaliteit.

Om zoveel mogelijk Congolezen te bereiken wordt er via de radio en door middel van TV-optredens, posters, brochures, theatervoorstellingen op scholen en in kerken aandacht aan het thema besteed. Tevens is het mogelijk om na afloop van een voorstelling met elkaar na te praten en informatie uit te wisselen over wat men moet doen als hij/ zij in het buitenland op legale wijze wil wonen om bijvoorbeeld een studie te volgen.

De Nederlandse vertegenwoordiging in Kinshasa heeft op uitnodiging van de Congolese radio en TV recent een toelichting gegeven op deze campagne.

Eerder, in 2013, heeft de DT&V enige ervaring opgedaan bij de uitrol van een soortgelijk awareness campagne in Afghanistan. Als donor heeft de DT&V in samenwerking met UNICEF activiteiten ontplooid in bijna alle provincies in Afghanistan die in het teken staan van de kinderbescherming (geweld, mishandeling, exploitatie en verwaarlozing), de risico’s van irreguliere migratie, de kwetsbaarheid van onbegeleide kinderen bij illegale uitreis en vroege/ kindshuwelijk. De ervaringen uit 2013 zijn in deze campagne verwerkt

Meer informatie over de publiekscampagne is te vinden op de website van de IOM DR Congo.