Rapportage Vreemdelingenketen januari-juli 2016 bekend

Rapportage Vreemdelingenketen januari-juli 2016 bekend

De rapportage geeft op hoofdlijnen een overzicht van de resultaten in de vreemdelingenketen over de eerste helft van 2016.

Het aantal vreemdelingen dat aantoonbaar zelfstandig uit Nederland vertrekt is in de eerste helft van 2016 gestegen met 141 procent, van bijna 1500 naar bijna 3500 vreemdelingen, zo zegt de rapportage. Het overgrote deel van het zelfstandig vertrek uit Nederland van de DT&V is vrijwillig vertrek met behulp van IOM of een NGO. Het aantal vertrokken (ex-)asielzoekers is in de eerste helft van 2016 gestegen met 144 procent, van 900 naar 2200 vreemdelingen.

De Rapportage Vreemdelingenketen is hieronder te vinden.

Meer illegalen aangetroffen door extra controles marechaussee

Een ander speerpunt van de rapportage heeft te maken met de verscherpte controles van de KMar. Door intensievere controles zijn 700 illegale vreemdelingen meer aangetroffen (1120) dan in dezelfde periode vorig jaar (420). In de eerste helft van 2016 zijn bijna vijf keer zoveel illegalen die werden aangetroffen gedwongen vertrokken (870) dan in de eerste helft van 2015 (180).