Terugkeercijfers worden maandelijks gepubliceerd

Terugkeercijfers worden maandelijks gepubliceerd

In het maandelijkse overzicht van de belangrijkste asiel en migratiecijfers

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft aan de Tweede Kamer toegezegd vaker en meer actief terugkeercijfers te zullen gaan publiceren. Vanaf heden worden deze cijfers gepubliceerd op Rijksoverheid.nl onder de rubriek ‘Documenten’. De terugkeercijfers maken onderdeel uit van een het uitgebreidere overzicht ‘Kerncijfers Asiel en Migratie. Dit is een maandelijks overzicht van de belangrijkste asiel en migratiecijfers.

In het overzicht van oktober zijn de volgende twee onderwerpen t.a.v. terugkeer opgenomen:

Hoeveel (afgewezen) vreemdelingen vertrekken weer?

De inzet van het kabinet is om vreemdelingen zoveel mogelijk zelfstandig te laten vertrekken. In 2016, tot en met oktober, zijn ongeveer 20.660 vreemdelingen die niet in Nederland mochten blijven, vertrokken. Het gaat niet alleen om afgewezen asielzoekers maar ook om bijvoorbeeld mensen die illegaal in Nederland verblijven en mensen van wie de vergunning is ingetrokken of niet meer geldig is. Het aantal vreemdelingen dat onder toezicht van de overheid Nederland heeft verlaten, is 54%. Het kan daarbij gaan om vreemdelingen die zelfstandig zijn vertrokken, of Nederland gedwongen hebben verlaten. In de cijfers zitten ook de vreemdelingen die op eigen gelegenheid zijn vertrokken (46%). Deze cijfers zijn afkomstig van de Dienst, Terugkeer en Vertrek, de Internationale Organisatie voor Migratie, de Koninklijke Marechaussee en de politie. (Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie)

Hoeveel criminele vreemdelingen vertrekken weer?

Het vertrek van criminele vreemdelingen is een onderdeel van bovenstaande vertrekcijfers. In 2016, tot en met oktober, zijn ongeveer 920 veroordeelde vreemdelingen vertrokken tijdens of aansluitend aan hun gevangenisstraf. Het aantal criminele vreemdelingen dat onder toezicht van de overheid Nederland heeft verlaten, is 77%. Het kan daarbij gaan om vreemdelingen die zelfstandig zijn vertrokken, of Nederland gedwongen hebben verlaten. In de cijfers zitten ook de vreemdelingen die op eigen gelegenheid zijn vertrokken (23%). Sinds 2012 komen zij niet meer in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Wel kunnen zij ervoor kiezen om de opgelegde vrijheidsstraf te onderbreken op voorwaarde dat zij Nederland verlaten en niet meer terugkomen. Komen zij wel terug, dan moeten zij de resterende straf alsnog uitzitten.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie