DT&V bestaat 10 jaar

DT&V bestaat 10 jaar

Tien jaar geleden, op 24 januari 2007, rolden Maarten Schouten, toen project directeur-generaal Herinrichting Vreemdelingenketen (pDGHV) en Rhodia Maas de vlag uit als symbolische officiële start van de DT&V als zelfstandige organisatie.

De DT&V werd (mede) opgericht naar aanleiding van een rapport van de Algemene Rekenkamer en het daarop volgende onderzoekrapport van de commissie Havermans. In dit rapport werd geconcludeerd dat binnen het terugkeerproces meer aandacht moest zijn voor aan contactmomenten met buitenlandse overheidsinstanties, om hiermee het (onbedoeld) verstrekken van asielgerelateerde informatie te voorkomen.

Inmiddels is de DT&V een zelfstandige organisatie, met landelijk ruim 500 medewerkers. De DT&V heeft als doel om terugkeer zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen. Dit in goede samenwerking met alle betrokken overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties.