Eerste verzamelmap uitgereikt

Eerste verzamelmap uitgereikt

Op 14 juli is op het Aanmeldcentrum in Ter Apel de eerste verzamelmap uitgereikt aan een zojuist gearriveerde asielzoeker.

De map geeft asielzoekers de mogelijkheid om folders en brochures op te bergen die zij vanaf het moment van aanmelding krijgen. Op de achterkant van de map staat een infographic die overzicht geeft over de stappen in de asielprocedure.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de Dienst Terugkeer en Vertrek en VluchtelingenWerk hebben samengewerkt bij het ontwerp van deze map. Het product is een onderdeel van de verbetering van de voorlichting aan asielzoekers.