Infoterugkeer.nl nu ook in het Engels beschikbaar

Infoterugkeer.nl nu ook in het Engels beschikbaar

De website infoterugkeer.nl, die informatie biedt voor de vreemdeling en de professional daaromheen, is nu ook in het Engels beschikbaar.

Infoterugkeer wordt beheerd door de DT&V en gebruikt door NGO's, vreemdelingen en mensen werkzaam in de vreemdelingenketen. De website is deels vertaald om de informatie beter toegankelijk te maken voor de vreemdeling, zodat hij of zij ook meer kan lezen over vrijwillige terugkeer.

Wat staat er allemaal op de Engelse infoterugkeer?

De website is goed te benaderen vanaf mobiel of tablet. Let op: de terugkeerprojecten die op infoterugkeer.nl zijn zijn niet vertaald. Deze zijn alleen beschikbaar in het Nederlands.