50 Albanezen teruggekeerd met overheidsvlucht

50 Albanezen teruggekeerd met overheidsvlucht

50 Albanese vreemdelingen zijn op 1 maart 2018 met een overheidsvlucht teruggevlogen naar de Albanese hoofdstad Tirana.

De overheidsvlucht was georganiseerd door de Dienst Terugkeer en Vertrek in samenwerking met de Return Support Unit van Frontex, de Albanese autoriteiten en de Nederlandse vreemdelingenketenpartners. In 2016 spraken beide landen af dat uitzettingen ook groepsgewijs konden plaatsvinden.

Op de vlucht zaten 46 vreemdelingen die onrechtmatig in Nederland verbleven en geen gehoor hadden gegeven aan hun wettelijke vertrekplicht. Het merendeel van hen verbleef in vreemdelingenbewaring in afwachting van hun vertrek. De overige 4 vreemdelingen waren afkomstig uit Belgiƫ.

Overdracht

De overdracht van de vreemdelingen aan de Albanese autoriteiten vond anders dan gebruikelijk al in Rotterdam plaats. Vervolgens zijn de vreemdelingen door Albanese escorts naar hun thuisland teruggebracht. Normaal gesproken worden vreemdelingen pas door de Nederlandse autoriteiten aan de grens van het herkomstland overgedragen.

Geen directe vluchten

Het is de derde keer sinds de verhoogde instroom van Albanese vreemdelingen, dat Nederland kiest voor een overheidsvlucht. Hiervoor is gekozen omdat directe lijnvluchten naar Tirana ontbreken, terwijl er sprake is van een grote groep Albanese vreemdelingen in Nederland die terug moeten keren.

In 2017 zijn ketenbreed 1.490 Albanese vreemdelingen vertrokken. Hiervan vertrokken ongeveer 670 Albanezen zelfstandig. Circa 820 Albanezen verlieten Nederland gedwongen. In januari 2018 zijn ketenbreed 100 Albanese vreemdelingen vertrokken, waarvan 30 zelfstandig en 70 gedwongen.

Veilige landen

Veel Albanezen trekken naar West-Europa in de hoop hier een betere economische toekomst te vinden. Hun asielaanvraag is echter kansloos omdat Albaniƫ op de lijst met veilige landen van herkomst staat. Dit houdt in dat een asielaanvraag versneld en met voorrang wordt afgehandeld. Bij de afwijzing krijgen vreemdelingen uit deze landen een inreisverbod voor een periode van 2 jaar voor Nederland en de rest van de Europese Unie. Deze regels gelden ook voor de andere landen in de Westelijke Balkan.