Rapportage Vreemdelingenketen 2017 gepubliceerd

Rapportage Vreemdelingenketen 2017 gepubliceerd

In deze rapportage Vreemdelingenketen over heel 2017, die op 30 april 2018 is verschenen, zijn cijfers te vinden over asielinstroom, opvang en vertrek.

De rapportage beschrijft op hoofdlijnen de resultaten van de vreemdelingenketen over heel 2017, in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar of jaren. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende vijf doelen van de vreemdelingenketen:

  1. Werk, studie en gezin
  2. Asiel,
  3. Geweigerd aan de grens
  4. Toezicht op legaal verblijf
  5. Vertrek

Vertrek

Bij vertrek worden onder meer kerncijfers gegeven over ketenbreed vertrek, vertrekcijfers van DT&V, zelfstandig aantoonbaar vertrek met behulp van IOM en onderdak. Een apart onderdeel gaat over vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS)

Vermeld wordt dat het aantal gedwongen vertrekken voor het eerst sinds 2012 is gestegen. Ook het aantal vreemdelingen dat in bewaring is gesteld, is in tegenstelling tot voorgaande jaren gestegen. Bovendien is de effectiviteit van het vertrek vanuit bewaring verbeterd. Het percentage aantoonbaar vertrek vanuit bewaring is in 2017 gestegen naar 73 procent. Een jaar eerder was dit nog 70 procent.