VreemdelingenVisie 4 is verschenen

VreemdelingenVisie 4 is verschenen

De vierde editie van VreemdelingenVisie van dit jaar staat online.

Hier een korte samenvatting van de artikelen in de nieuwe VreemdelingenVisie, met onder meer het verhaal van Hassan, die een nieuw leven opbouwt in Somalië.

Inspelen op onvoorspelbare asielinstroom en -uitstroom

Het COA besloot in maart om elf locaties te sluiten. En constateerde na de zomer dat het toch weer 5.000 plaatsen extra nodig had. Is de bezetting van opvanglocaties te voorspellen? Volgens Huub Wilbrink, strategisch capaciteitsmanager van het COA, is dat knap lastig.

‘Deze vergrijpen hebben een grote impact op burgers’

Een meldkamer vol monitoren en 150 politiemedewerkers die verspreid over het land optrekken tegen mobiel banditisme: van 14 tot en met 16 november vond de actie Trivium plaats. Het doel: rondtrekkende internationale dadergroepen traceren en aanhouden. VreemdelingenVisie keek een dagje mee in de meldkamer.

Sinterklaas op het azc

Het Wolkentheater organiseerde op twintig azc’s een groot Sinterklaasfeest, waarbij kinderen uit de azc’s meespeelden als hulppiet. Sinterklaas nam de tijd voor dansoptredens, kleurplaten en liedjes. Tot slot kregen alle kinderen een cadeau en mochten ze met Sint op de foto. VreemdelingenVisie vierde het feest mee op azc Overloon.

Leg mij nou eens uit… wie controleert het werk van de IND?

Hoe kan het dat iemand al tien jaar in een procedure verkeert? En is er wel iemand die het werk van de IND controleert? Linda Hoefnagels is adviseur bij de beleidsafdeling van de IND en legt uit welke waarborgen de Nederlandse asielprocedure kent.

Mijn werkplek: ‘De gynaecologen kennen mij inmiddels’

Vrijwilliger Truus Bulten-Wiltink begeleidt zwangere vrouwen in azc Winterswijk. Honderden asielzoekerbaby’s zag ze geboren worden. “Het moeilijkste van dit werk is als er iets misgaat met de baby.”

Hoe is het? Blij terug in Somalië

Na jaren illegaal in Nederland en te leven van de criminaliteit, keerde Hassan Haashi afgelopen september terug naar Somalië. Terugkeerorganisaties halen opgelucht adem. Temeer omdat Hassan blij is met zijn stap en weer perspectief heeft in zijn leven.