DT&V genomineerd voor RBB Award

DT&V genomineerd voor RBB Award

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is een van de drie genomineerden voor de RBB Award 2019 van de Rijksbrede Benchmark Groep. ‘Samen werken aan terugkeer met perspectief’ werd verkozen uit 11 inzendingen.

DT&V staat voor de opgave vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven rechtmatig en respectvol te laten terugkeren. Anders dan vaak wordt gedacht, gaat het daarbij niet alleen over beleid, handhaving en gedragsbeïnvloeding, maar óók over hulpverlening. DT&V werkt hiervoor samen met inter- en niet-gouvernementele organisaties. Om deze werkwijze te illustreren, is het terugkeerproject The Green Way van Solid Road uitgelicht. Dit terugkeerproject richt zich specifiek op Armeense gezinnen.

Kijken en vergelijken

De Rijksbrede Benchmark Groep is een netwerk van inmiddels 41 dienstverlenende organisaties in de publieke sector. De RBB Groep maakt zich sterk voor leren van elkaar, bij elkaar in de keuken kijken en het vergelijken van prestaties. Via het netwerk is het mogelijk om good practices bij elkaar onder de aandacht te brengen en van elkaar te leren.

De interne jury waardeerde de inzending van de DT&V vooral hoog op de criteria samenwerken, toegevoegde waarde en originaliteit. Naast DT&V gaan RVO (Brexit Impact Scan) en DUO (Stapsgewijze vernieuwing in grote ICT programma’s) door naar de finale. Die wordt gehouden op 23 september a.s. tijdens het RBB congres Leren in Uitvoering 2019. DT&V zal dan de best practice pitchen ten overstaan van het grote publiek.

Aangifte mensenhandel leidt niet tot uitstel Dublinoverdracht

De vreemdelingenketen heeft te maken gehad met een toename van vreemdelingen die aan hebben gegeven aangifte mensenhandel te willen doen, maar daartoe nog niet in gelegenheid gesteld zijn. Dit had tot gevolg dat Dublinoverdrachten pas doorgang konden vinden als de Dublinclaimant in Nederland in de gelegenheid is gesteld om aangifte te doen. Op dinsdag 18 juni 2019 heeft de Raad van State echter geoordeeld dat wel kan worden uitgegaan van de rechtmatigheid van een voorgenomen overdracht. De vreemdeling kan dan aangifte doen van mensenhandel in de lidstaat waarnaar hij wordt overgedragen.

Einde EBTL Amsterdam

De bestuursovereenkomst die tussen de gemeente Amsterdam en het COA is gesloten voor de EBTL in Amsterdam loopt per 31 oktober 2019 af. De gemeente Amsterdam heeft aangegeven deze bestuursovereenkomst niet te verlengen. De gemeenteraad van Amsterdam is hierover op maandag 17 juni geïnformeerd door de burgemeester van Amsterdam. Dit betekent dat de EBTL Amsterdam met ingang van 31 oktober 2019 zal sluiten. De gevolgen van de sluiting zullen de komende periode worden besproken door de betrokken ketenpartners.