Koninklijk bezoek in teken maritieme grensbewaking

Koninklijk bezoek in teken maritieme grensbewaking

Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag samen met staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid een werkbezoek gebracht aan de haven van Hoek van Holland in het kader van de maritieme grensbewaking. Zij spraken onder anderen met een medewerker van de Dienst Terugkeer en Vertrek.

De grenscontrole in de haven wordt uitgevoerd door de brigade Zuid-Holland van de Koninklijke Marechaussee. De maritieme grensbewaking vindt voornamelijk plaats in Hoek van Holland en Europoort. In Hoek Van Holland gaan veel reizigers en transporteurs met de ferry naar het Verenigd Koninkrijk. Het werk bestaat onder meer uit paspoortcontroles. Maar de Koninklijke Marechaussee let op ook op signalen van identiteitsfraude of mensensmokkel.

Inklimmers

Met name de problematiek van inklimmers speelt een rol in de maritieme grensbewaking. Sinds een piek in het aantal inklimmers in 2016 is de gezamenlijke aanpak geïntensiveerd. De Koninklijke Marechaussee kreeg extra capaciteit en honden. Daarnaast zijn er operationele afspraken gemaakt om met alle betrokkenen beter samen te werken, zodat bijvoorbeeld illegaal binnengekomen personen vaker direct uitgezet kunnen worden. Ook de transportsector heeft zich ingezet om inklimmen te voorkomen.
In 2019 werden door de Koninklijke Marechaussee ongeveer 900 inklimmers aangetroffen. Deze migranten proberen illegaal en met levensgevaarlijke risico’s de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Medewerkers van de Koninklijke Marechaussee komen benarde en mensonterende situaties tegen: mensen die soms in luchtdichte en kleine ruimtes achterin trailers zitten. Daarnaast zorgt inklimmen voor economische schade: vrachtwagens worden vernield en ladingen kunnen worden afgekeurd doordat de containers geopend zijn.

Opsporingswerk

Tijdens het werkbezoek van de Koning en de staatssecretaris kwamen verschillende aspecten van de maritieme grensbewaking in de haven van Hoek van Holland aan de orde: paspoortcontroles, samenwerking in de migratieketen, schade voor vervoerders, informatieuitwisseling met andere landen en de impact van het werk op de medewerkers. Koning Willem-Alexander en staatssecretaris Broekers-Knol spraken onder meer met medewerkers van de Koninklijke Marechaussee die belast zijn met de grensbewaking, en met vertegenwoordigers van de Stena Line, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Openbaar Ministerie Rotterdam en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Ze bezochten ook een controlepost op het terrein van de haven om te zien welke middelen en innovaties worden ingezet om inklimmers op te sporen, zoals honden en een camerasysteem. Ook kregen zij inzicht in het onderzoek naar mensensmokkel dat verband houdt met de problematiek van inklimmers. Het opsporingswerk daarachter is complex en gebeurt onder leiding van het OM.
Het bezoek maakt deel uit van een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen. De Koning krijgt bij dergelijke werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst

Voor een verslag van het werkbezoek zie het artikel in De Telegraaf