Nieuw beleid voor minderjarigen met kinderbeschermingsmaatregel

Nieuw beleid voor minderjarigen met kinderbeschermingsmaatregel

Per 1 oktober 2019 is er nieuw beleid van kracht voor minderjarige kinderen die geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland en voor wie de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel heeft uitgesproken.

Dit beleid is opgesteld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in samenwerking met de Dienst Terugkeer en Vertrek en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Lees meer over het beleid op de website van de IND.