Positieve reacties op voorlichtingscampagne Eurint in India

Positieve reacties op voorlichtingscampagne Eurint in India

Het programma Eurint heeft positieve berichten ontvangen over de voorlichtingscampagne die in juni 2018 in het kader van de Eurint landengroep voor India van start is gegaan in de deelstaat Punjab.

English version below the photo

De campagne was georganiseerd ter voorkoming van illegale migratie naar Europa door het informeren van de Punjabi bevolking over de gevolgen van illegaal verblijf in Europa. Daarnaast werd ook informatie verstrekt over de mogelijkheden van de terugkeer van Indiase migranten in Europa met reïntegratie-ondersteuning.

Van de serviceprovider Caritas India, die verantwoordelijk was voor het uitvoeren van de activiteiten, heeft Eurint maandelijks updates ontvangen over de activiteiten die in het kader van de campagne waren geïmplementeerd. Denk aan het uitzenden van een documentaire, radioberichten, het organiseren van sportevenementen, bezoeken aan dorpen in de Punjab en het organiseren van toneelstukken. Uit deze berichten bleek dat de boodschap op een creatieve en duidelijke manier bij een groot aantal mensen uit de Punjabi gemeenschap werd overgebracht.

Ook ontving de EU Commissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerzaken onlangs een brief van een lokale Indiase mensenrechtenactivist die zijn waardering voor de activiteiten uitsprak en de Commissaris verzocht om voortzetting van de campagne vanwege het belang en het succes van de activiteiten.

Positive feedback on information campaign Eurint in India

The Eurint programme has received positive responses regarding the awareness raising campaign which was launched in June 2018 in the North Indian state Punjab within the framework of the Eurint Country Working Group for India. The main objectives of this campaign were twofold; firstly, to raise awareness on the consequences of irregular migration to Europe and secondly, to inform the public on the possibility of voluntary return with reintegration support.

The chosen service provider responsible for the implementation of project activities, Caritas India, provided the Eurin Country Working Group with monthly updates of the activities which were carried out. These included the production of a short documentary, raising awareness through the media (television, radio, etc.) and sports events, the organisation of counselling sessions (‘roadshows’) in Punjabi villages for which theatre was used to convey the message, and informing and educating village elders to enable them to share the information concerned with potential migrants. It has become clear that the message, which was conveyed in a clear and creative manner, was well received in the Punjabi community.

Furthermore, the EU Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship received a letter from an Indian human rights activist not only underlining the effectiveness and importance of the campaign activitities but also requesting for the continuation of these activites.