Rapportage Vreemdelingenketen: meer asielaanvragen, meer vertrokken vreemdelingen

Rapportage Vreemdelingenketen: meer asielaanvragen, meer vertrokken vreemdelingen

In de eerste helft van 2019 steeg het aantal asielaanvragen met 5% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Dit blijkt uit de Rapportage Vreemdelingenketen eerste helft 2019.

De stijging heeft vooral te maken met het aantal hervestigingen, dat toenam in het eerste halfjaar van 2019 tot 1.040, tegenover 420 een jaar eerder. Ook het aantal eerste aanvragen is verhoogd: in 2018 waren dat er in het eerste halfjaar 8.330 en in de eerste zes maanden van 2019 10.590. De hoeveelheid tweede en volgende aanvragen steeg licht: van 1.360 (januari-juni 2018) naar 1.680 (januari-juni 2019). Twaalf procent van hen zijn Syriërs, gevolgd door 11 procent Nigerianen en 9 procent Iraniërs.

Daartegenover staat dat het aantal nareizigers is gedaald. Waren er in de eerste helft van 2018 nog 4.110, in de eerste helft van 2019 waren dit er nog 1.720.

Kinderpardon en Brexit

Bij de reguliere aanvragen valt de verhoging van de in- en uitstroom in het cluster Humanitair niet-tijdelijk op. Dit is het gevolg van de lopende werkzaamheden in het kader van de Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen (het ‘kinderpardon’). In totaal zijn er in het kader van deze regeling verblijfsaanvragen gedaan voor 1.080 kinderen en 1.090 volwassenen.

Verder heeft de IND ter voorbereiding op een mogelijke No Deal Brexit voor 29 maart 2019 41.920 tijdelijke verblijfsvergunningen verzonden aan alle Britten die zijn ingeschreven in de BRP en die op dat moment vanwege een No Deal Brexit-scenario hun rechtmatig verblijf op grond van het EU-recht zouden verliezen.

Vertrek

In vergelijking met een jaar eerder steeg het aantal vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf dat Nederland heeft verlaten. In de eerste helft van 2018 vertrokken in totaal 10.430 vreemdelingen, van wie 1.240 aantoonbaar zelfstandig en 3.100 gedwongen. In dezelfde periode van dit jaar verlieten 12.730 vreemdelingen zonder verblijfsvergunning ons land. Vooral het aantal vreemdelingen dat Nederland aantoonbaar zelfstandig verliet, steeg: dit is meer dan verdubbeld naar 2.620 personen. Velen van hen vertrokken met hulp van het IOM.

Rapportage Vreemdelingenketen periode januari-juni 2019