'Coronaproof' vertrekgesprek in DC Rotterdam

'Coronaproof' vertrekgesprek in DC Rotterdam

In Detentiecentrum Rotterdam vond vorige week een ‘coronaproof’ vertrekgesprek plaats via Skype.

Het coronavirus heeft veel invloed op het werk van de DT&V. Het werk van de DT&V wordt ernstig bemoeilijkt door de beperkingen van het reisverkeer en maatregelen van diverse autoriteiten. Daarnaast worden de klantcontacten in de vreemdelingenketen worden tot een minimum beperkt om medewerkers en klanten te beschermen tegen verspreiding van het coronavirus.

In het Detentiecentrum Rotterdam (DCR) werd vorige week voor het eerst een ‘coronaproof’ vertrekgesprek gevoerd via Skype. De regievoerder van dienst kon vanuit zijn werkkamer spreken met de vreemdeling, die in een andere ruimte zat. Ook belde een tolk in.

Het gesprek verliep tot tevredenheid van alle partijen. Videobellen zal dan ook vaker ingezet gaan worden zolang de coronamaatregelen gelden. Ook wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van een conference call.

Meer informatie

Meer weten over de coronamaatregelen binnen de vreemdelingenketen? Lees dan de Kamerbrief ‘Stand van zaken coronamaatregelen in de justitie-, veiligheids- en migratieketen’ op de site van de Rijksoverheid.