Ketenprocesbeschrijving voor vreemdelingen in de strafrechtketen geactualiseerd

Ketenprocesbeschrijving voor vreemdelingen in de strafrechtketen geactualiseerd

Wanneer vreemdelingen strafbare feiten plegen, kan dat consequenties hebben voor hun recht op verblijf. De ketenprocesbeschrijving VRIS beschrijft de werkafspraken die tussen de verschillende betrokken partijen gemaakt zijn met het oog op de afstemming in de strafrechtketen. De ketenprocesbeschrijving is recent geactualiseerd.

VRIS staat voor vreemdelingen in de strafrechtketen. Crimineel in Nederland verblijvende vreemdelingen kunnen verschillende maatregelen opgelegd krijgen. Het streven is om de criminele vreemdeling die niet langer rechtmatig verblijf in Nederland heeft, zoveel mogelijk aansluitend aan de gevangenisstraf uit te zetten. Met behulp van de ketenprocesbeschrijving VRIS, voorheen bekend als het VRIS protocol, weet iedere medewerker binnen de keten wie wat op welk moment moet doen om dit te realiseren.
De ketenprocesbeschrijving VRIS is opgesteld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Dienst Justitiƫle Instellingen, het Openbaar Ministerie en de directie migratiebeleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Naar de VRIS-ketenprocesbeschrijving
Maatregelen die kunnen worden opgelegd