Staatssecretaris op digitaal werkbezoek

Staatssecretaris op digitaal werkbezoek

Dinsdagmiddag 14 april heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol een digitaal werkbezoek gebracht aan de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Zij voerde via FaceTime een gesprek met enkele regievoerders over zogenaamde Dublinoverdrachten.

Ongeveer de helft van de dossiers die de IND overdraagt aan DT&V, bestaat uit ‘Dublin-zaken’. Hierbij gaat het om vreemdelingen die in een ander Europees land al asiel hebben aangevraagd of al verblijf hebben in een ander EU-land. Deze vreemdelingen worden op grond van de Dublinverordening teruggestuurd naar dit land. De andere Dublin-lidstaat geeft hiervoor akkoord. Vervolgens moet de vreemdeling binnen een half jaar worden overgedragen. Wanneer dit niet lukt, is Nederland alsnog verantwoordelijk voor het behandelen van de asielaanvraag.

Annuleringen

De medewerkers vertelden de staatssecretaris wat de effecten zijn van de coronamaatregelen voor hun werk. Op het Instagram-account van de staatssecretaris is een uitgebreid verslag te zien.

Door de coronacrisis liggen de overdrachten naar andere Europese landen vrijwel stil. Dit begon al vanaf 24 februari. Omdat in Italië als eerste het virus in Europa toesloeg, besloot de Italiaanse Dublin-afdeling vanaf dat moment geen overdrachten meer toe te laten van en naar Noord-Italië. Een dag later werd dit naar heel Italië uitgebreid. Uiteindelijk bleken zoveel lidstaten te stoppen met het ontvangen of verzenden van overdrachten, dat ook Nederland op 18 maart besloot tot deze maatregel. Duitsland volgde een dag later. Alle geplande overdrachten zijn vervolgens geannuleerd.
Wanneer de overdrachten weer van start gaan, zullen zo snel mogelijk nieuwe overdrachten worden gepland zodat de termijnen gehaald worden. Hierbij werkt DT&V nauw samen met de IND. Namens Nederland onderhoudt de IND de contacten met Europese lidstaten over Dublinoverdrachten via het systeem DublinNet.

Zie ook:
De Dublinverordening en de Dublin-claim
De animatie voor vreemdelingen die al in een ander EU-land verblijf hebben aangevraagd
Het informatieblad ‘U bent geweigerd aan de grens en u bent geclaimd bij een ander land op grond van de Dublinverordening’
Artikel in VreemdelingenVisie over de samenwerking tussen IND en DT&V bij Dublinclaims