Contact opnemen met de DT&V

Contact opnemen met de DT&V

Algemene (publieks) vragen over de Dienst Terugkeer en Vertrek worden beantwoord door:

Informatie Rijksoverheid

Bel 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur, lokaal tarief)
Of stuur ons een mail via dit contactformulier

Postadres

Dienst Terugkeer en Vertrek
Postbus 164
2501 CD Den Haag

info@dtv.minvenj.nl

Vestigingen

De Dienst Terugkeer en Vertrek heeft afdelingen, regiokantoren, bewaringslocaties en bijzondere locaties op diverse plaatsen in Nederland. Allen zijn bereikbaar via bovenstaand postadres, via het algemene e-mailadres of via telefoonnummer op locatie. Raadpleeg voor het juiste telefoonnummer de afdelingsinformatie. Selecteer hieronder de directie die u wilt bereiken.

Dossiergebonden vragen

Voor inhoudelijke vragen over in behandeling zijnde dossiers neemt u contact op met de betrokken regievoerder van de DT&V. De DT&V doet in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens geen mededelingen over individuele gevallen aan derden.

Vragen of opmerkingen over deze website

Vragen, opmerkingen en/of suggesties over (de werking van) deze website zijn van harte welkom via info@dtv.minvenj.nl.