Copyright

Copyright

Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring van toepassing.

Dit houdt in dat iedere vorm van hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij of in een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. Maar bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de Dienst Terugkeer en Vertrek de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.