Factuuradres

Factuuradres

De Dienst Terugkeer en Vertrek vindt het belangrijk op tijd zijn facturen te betalen. Dat kunnen wij alleen als facturen juist geadresseerd zijn.

De factuur dient per e-mail gestuurd te worden naar:
E: facturenifad@minvenj.nl

Postadres

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Service Punt IFAD
Postbus 18580
2502 EN Den Haag

Inkoopkenmerk

Op een factuur moet altijd de contactpersoon en kostenplaats van de DT&V vermeld staan.