Informatiebladen

Informatiebladen

De DT&V heeft informatiebladen beschikbaar die aan vreemdelingen worden uitgereikt bij de vertrekgesprekken. Ieder informatieblad is beschikbaar in veel verschillende talen. Hieronder zijn de meestgebruikte informatiebladen te downloaden.

Wilt u een informatieblad in een andere taal opvragen, stuur dan een e-mail naar info@dtv.minvenj.nl.

Interview met een diplomatieke vertegenwoordiging

U bent geweigerd aan de grens en u bent geclaimd bij een ander land op grond van Dublinverordening

U bent geweigerd aan de grens en u heeft een geen asiel gekregen

U bent geweigerd aan de grens en u heeft in strafdetentie verbleven

U bent in strafrechtelijke detentie geplaatst en moet Nederland verlaten

U bent in vreemdelingenbewaring geplaatst en moet Nederland verlaten

U gaat vertrekken uit Nederland

Uw (toelatings)aanvraag is afgewezen en u moet Nederland verlaten

Uw asielaanvraag is afgewezen op grond van de Dublinverordening en u moet Nederland verlaten