Informatiebladen

Informatiebladen

De DT&V heeft informatiebladen beschikbaar die aan vreemdelingen worden uitgereikt bij de vertrekgesprekken. Ieder informatieblad is beschikbaar in 20 talen. Hieronder zijn de meestgebruikte informatiebladen te downloaden.

Wilt u een informatieblad in een andere taal opvragen, stuur dan een e-mail naar info@dtv.minvenj.nl.

Interview met een diplomatieke vertegenwoordiging

U bent geweigerd aan de grens en u bent geclaimd bij een ander land op grond van Dublinverordening

U bent geweigerd aan de grens en u heeft een geen asiel gekregen

U bent geweigerd aan de grens en u heeft in strafdetentie verbleven

U bent in strafrechtelijke detentie geplaatst en moet Nederland verlaten

U bent in vreemdelingenbewaring geplaatst en moet Nederland verlaten

U gaat vertrekken uit Nederland

Uw asielaanvraag is afgewezen en u moet Nederland verlaten

Uw asielaanvraag is afgewezen op grond van de Dublinverordening en u moet Nederland verlaten

  • Presentatie in Persoon Deze film beschrijft hoe een presentatie verloopt. Deze film is gemaakt voor de vreemdeling, zodat deze een beter beeld heeft bij zijn bezoek aan de diplomatieke vertegenwoordiging. De regievoerder geeft de film mee in een vertrekgesprek. De film is beschikbaar in 10 talen.