Afghanistan

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Afghanistan

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. De diplomatieke vertegenwoordiging van Afghanistan geeft reisdocumenten af aan vreemdelingen die willen terugkeren naar Afghanistan. Als een Afghaanse vreemdeling wil terugkeren dan kan hij zelfstandig, met assistentie van de DT&V, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) of een andere ondersteunende organisatie een laissez passer verkrijgen bij de diplomatieke vertegenwoordiging van Afghanistan. De diplomatieke vertegenwoordiging geeft er de voorkeur aan dat de vreemdeling via de ondersteunende organisatie wordt gepresenteerd.

Zie ook www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk.

De mogelijkheid tot gedwongen terugkeer is gebaseerd op het met de Afghaanse autoriteiten en de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (United Nations High Commissioner for Refugees of UNHCR) gesloten tripartite-Memorandum of Understanding (MoU) van 18 maart 2003.

Diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Islamitische Republiek Afghanistan
Laan van Meerdervoort 51
2517 AE  Den Haag
Tel 070 427 87 71
Fax 070 427 25 40
Ambassade van Afghanistan

Ambtsbericht

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.