Algerije

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Algerije

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk.

Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk. De diplomatieke vertegenwoordiging in Nederland is niet zelfstandig bevoegd tot afgifte van een laissez passer bij gedwongen terugkeer. Voordat de vertegenwoordiging in Nederland een laissez passer afgeeft, moet deze toestemming krijgen van de autoriteiten in Algiers. De diplomatieke vertegenwoordiging in Nederland is wel bevoegd laissez passers af te geven voor zelfstandige terugkeer, mits de identiteit en nationaliteit van de vreemdeling vaststaan.

Diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Democratische Volksrepubliek Algerije
Van Stolklaan 1-3
2585 JS Den Haag
Tel 070 352 29 54
Fax 070 306 19 61 / 354 02 22
Ambassade van Algerije

Ambtsbericht

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.