Angola

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer naar Angola is mogelijk. De diplomatieke vertegenwoordiging geeft hiervoor na nationaliteitsvaststelling laissez passers af. Terugkeer is mede gebaseerd op het Memorandum of Understanding (MoU) van december 2005.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Consulaat- Generaal van de Republiek Angola
Mathenesserlaan 315-317
3021 HL Rotterdam
T 010 440 16 60
F 010 440 16 68

Ambtsbericht

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.