Armenië

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Armenië

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk. De diplomatieke vertegenwoordiging van Armenië verstrekt laissez passers voor zowel zelfstandig als gedwongen vertrek.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Republiek Armenië
Laan van Meerdervoort 90
2517 AP Den Haag
Tel 070  331 10 02
Ambassade van de Republiek Armenië

Ambtsbericht

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.