Voorbereiden feitelijk vertrek

Informatieverplichting

De directie Internationale Aangelegenheden informeert de autoriteiten in Azerbeidjzan ten minste 5 werkdagen voor de vlucht over de vluchtgegevens.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) is van overheidswege adequate opvang aanwezig in de zin van paragraaf B8/6 Vc. De regievoerder neemt voor meer informatie contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.