Azerbeidzjan

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Azerbeidzjan

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk. De politieke vertegenwoordiging geeft laissez passers af voor zowel zelfstandig als gedwongen vertrek.

Diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Republiek Azerbeidzjan
Andries Bickerweg 6
2517 JP  Den Haag
Tel 070 392 19 39
Tel 070  360 97 43
Fax 070 346 96 04

Ambtsbericht

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.