Bangladesh

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Bangladesh

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer naar Bangladesh is mogelijk. De autoriteiten geven laissez passers af voor gedwongen en zelfstandige terugkeer.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Volksrepubliek Bangladesh
Badhuisweg 77
2587 CD Den Haag
Tel 070 328 37 22
Fax 070 328 35 24
Ambassade van Bangladesh

Ambtsbericht

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.