Reisdocumenten

Terugkeren naar België kan met:

 • geldig of maximaal 5 jaar verlopen paspoort
 • identiteitskaart
 • vervangend reisdocument op basis van afspraken tussen de Beneluxlanden
 • Europees reisdocument
 • laissez passer

Terug- en Overnameverzoek

Er zijn tussen de Beneluxlanden afspraken gemaakt over de ‘uitzetting en overname van personen’ (beschikking M/P (67) 1 van 28 juni 1967 van de ministeriële werkgroep voor het Personenverkeer van de Benelux Economische Unie).

De regievoerder dient een verzoek in het kader van deze afspraken in bij de unit Dublin (afdeling Bewaring) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voeg bij het verzoek de volgende stukken:

 • 1 recente digitale kleuren pasfoto
 • 1 set digitaal afgenomen vingerafdrukken
 • Proces-verbaal van aanhouding en inbewaringstelling.
 • Proces-verbaal van gehoor.
 • Kopieën van documenten die duiden op verblijf in België.
 • (Indien aanwezig) Eurodac en/of EUVIS zoekresultaat.

Europees reisdocument

België is een lidstaat van de Europese Unie. Vertrek op een Europees reisdocument is mogelijk voor vreemdelingen die een actuele dreiging vormen voor de openbare orde. Wanneer de nationaliteit/identiteit is vastgesteld kunnen zij uitgezet worden naar het land van herkomst. Een onderliggend (kopie) document is vereist.

Laissez passer

De regievoerder kan met vragen over de gedwongen terugkeer van vermoedelijke EU-onderdanen zonder identiteitsdocumenten contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.