Bosnië en Herzegovina

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Bosnië en Herzegovina

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk en is (mede) gebaseerd op de Terug- en Overnameovereenkomst die in EU-verband is gesloten in september 2007. Als een Bosnische vreemdeling in de Bosnische burgeradministratie is opgenomen geven de autoriteiten een akkoord voor terugname. De diplomatieke vertegenwoordiging geeft dan een laissez passer af.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van Bosnië en Herzegovina
Bezuidenhoutseweg 223
2594 AL Den Haag
Tel: 070 358 85 05
Fax: 070 358 43 67
info@bhembassy.nl


Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.