Burundi

Vertrekmoratorium

Het besluit- en vertrekmoratorium voor Burundi loopt af op 1 juli 2017 en zal niet worden verlengd. Dit betekent dat gedwongen terugkeer voor Burundezen weer mogelijk is.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. De diplmatieke vertegenwoordiging geeft een laissez passer af voor zelfstandige terugkeer.

Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Republiek Burundi
Carnegielaan 4-14
2517 KH Den Haag
T 070 392 77 36

Ambassade van Burundi

Ambtsbericht

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.