Cuba

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Door de Cubaanse overheid wordt een Cubaan 24 maanden na zijn/haar uitreis uit Cuba als emigrant beschouwd. Binnen deze termijn kunnen Cubaanse vreemdelingen vrij heen en weer reizen (tot 14 januari 2013 was deze termijn 11 maanden).

Voorwaarden voor Cubanen die langer dan 24 maanden geleden uit Cuba zijn vertrokken om definitief te kunnen terugkeren:

  • Ze werken mee aan hun ter terugkeer, én
  • er is een garantsteller in Cuba (dit is een persoon in Cuba die door de ondertekening van een officiële garantstellingsverklaring bij de migratiedienst in Havana toezegt de betrokkene te zullen onderhouden).   

De diplomatieke vertegenwoordiging van Cuba in Rotterdam stuurt de aanvragen voor definitieve terugkeer van deze vreemdelingen naar Havana. Havana reageert gemiddeld binnen 3 maanden.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk.

Een vreemdeling die langer dan 24 maanden geleden uit Cuba is vertrokken heeft bij terugkeer een garantsteller nodig.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Consulaat-Generaal van de Republiek Cuba
Conradstraat 18
3013 AP Rotterdam
Tel 010 206 73 33/34/36
Fax 010 206 73 35
Consulaat van Cuba

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.