Congo, Democratische Republiek

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Voorbereiden feitelijk vertrek

Informatieverplichting

De diplomatieke vertegenwoordiging verstrekt pas een laissez passer als de vluchtgegevens bekend zijn. De Directie Internationale Aangelegenheden informeert hen minimaal 10 werkdagen voor de vlucht.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) is in het opvangcentrum van de Congregatie der Salesianen (Don Bosco) adequate opvang aanwezig in de zin van paragraaf B8/6 Vc. De regievoerder neemt voor meer informatie contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.