Congo, Democratische Republiek

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Democratische Republiek Congo

Vertrekmoratorium

Het vertrekmoratorium voor Tutsi’s afkomstig uit de provincies Noord- en Zuid-Kivu en de regio’s Haut- en Bas-Uélé is per 21 januari 2014 beëindigd. Dit betekent dat gedwongen terugkeer voor deze groep vreemdelingen mogelijk is.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. Als een vreemdeling zelfstandig vertrekt moet hij zich wenden tot de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Deze zal indien nodig de aanvraag van een laissez passer begeleiden. Als dit niet mogelijk is, overhandigt de diplomatieke vertegenwoordiging de laissez passer aan de DT&V.

Zie ook www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk. Tijdens de presentatie in persoon wordt de nationaliteit al dan niet bevestigd, ook als er geen documenten zijn.

Diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Democratische Republiek Congo
Rue Marie de Bourgogne 30
1000 Brussel
België
Tel +32 2 213 49 80
Fax +32 2 213 49 95
Ambassade van de Democratische Republiek Congo

Ambtsbericht

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.