Ecuador

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk als de vreemdeling een (kopie) identiteitsdocument kan tonen.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van Ecuador
Koninginnegracht 84
2514 AJ Den haag
Tel 070 346 95 63
Fax 070 365 89 10
Ambassade van Ecuador

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.