Eritrea

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer vindt niet plaats.  

Vreemdelingenbewaring is, als hiervoor gronden aanwezig zijn, een mogelijkheid in geval van een Dublin-claim of een veilig derde land. Als de vreemdeling alleen naar Eritrea kan worden uitgezet, is vreemdelingenbewaring niet mogelijk.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Staat Eritrea
Javastraat 58
2585 AR Den Haag
Tel 070 427 68 12
Fax 070 427 72 36
Ambassade van Eritrea

Ambtsbericht

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.