Ethiopië

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Ethiopië

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. De diplomatieke vertegenwoordiging geeft laissez passers af aan vreemdelingen die willen terugkeren naar Ethiopië en die hun identiteit en Ethiopische nationaliteit kunnen aantonen. De vaststelling van de identiteit en nationaliteit is afhankelijk van de aanwezigheid van een (kopie) paspoort of een originele gelegaliseerde geboorteakte. De vreemdeling moet de laissez passer ondertekenen, anders is deze niet rechtsgeldig.

Zie ook www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer naar Ethiopië is mogelijk met een origineel paspoort. Indien er geen origineel paspoort is, geeft de diplomatieke vertegenwoordiging vervangende reisdocumenten af voor zowel zelfstandige als gedwongen terugkeer.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Federale Democratische Republiek Ethiopië
Avenue de Tervuren 64
1040 Brussels
België
Tel +32 2 771 32 94
Fax +32 2 771 49 14
Ambassade van Ethiopië

Ambtsbericht

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.