Filipijnen

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Filipijnen

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Republiek der Filipijnen
Laan Copes Van Cattenburch 125
2585 EZ Den Haag
Tel 070 360 48 20
Tel 070 364 85 66
Fax 070 356 00 30
Ambassade van de Filipijnen

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.