Reisdocumenten

Terugkeren naar Frankrijk kan met:

 • paspoort
 • enig document dat de Franse nationaliteit bewijst
 • vervangend reisdocument op basis van een laissez passer aanvraag
 • Europees reisdocument
 • laissez passer

Terug- en Overnameverzoek

Benelux d.d. 16 april 1964. In werking getreden op 1 september 1964. Terug- en Overnameverzoeken verlopen conform het uitvoeringsprotocol.

De regievoerder dient een Terug- en Overnameverzoek in bij de unit Dublin (afdeling Bewaring) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voeg bij het verzoek de volgende stukken:

 • 1 recente digitale kleuren pasfoto
 • 1 set digitaal afgenomen vingerafdrukken.
 • Proces-verbaal van aanhouding en inbewaringstelling.
 • Proces-verbaal van gehoor.
 • Kopieën van documenten die duiden op verblijf in Frankrijk.
 • (Indien aanwezig) Eurodac en/of EUVIS Search Result.

Europees reisdocument

Frankrijk is een lidstaat van de Europese Unie. Vertrek op een Europees reisdocument is mogelijk voor vreemdelingen die een actuele dreiging vormen voor de openbare orde. Wanneer de nationaliteit/identiteit is vastgesteld kunnen zij uitgezet worden naar het land van herkomst. Een onderliggend (kopie) document is vereist.

Franse onderdanen die afkomstig zijn uit Frans Guyana kunnen worden uitgezet naar Parijs.

Laissez passer

De regievoerder kan met vragen over de gedwongen terugkeer van vermoedelijke EU-onderdanen zonder identiteitsdocumenten contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Schriftelijk. Als het nodig is kan er een telefonische presentatie en/of presentatie in persoon plaatsvinden. De regievoerder kan voor meer informatie contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

30 dagen. Verlengen is mogelijk,er wordt dan een nieuwe laissez passer afgegeven.

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.