Gabon

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk. De diplomatieke vertegenwoordiging heeft aangegeven dat een vermeend Gabonees staatsburger over (kopie) identiteitsdocumenten moet beschikken voordat zij de nationaliteit kunnen vaststellen. Alleen in dat geval geven zij een laissez passer af.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Republiek Gabon
Av. Winston Churchill 112
1180  Brussel
België
Tel +32 2 340 62 10
Fax +32 2 346 46 69

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.