Georgië

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Georgië

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk. De diplomatieke vertegenwoordiging geeft laissez passers af voor zelfstandige en gedwongen terugkeer.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van Georgië
Lange Vijverberg 12
2513 AC Den Haag
Tel 070 302 90 80
Fax 070 302 90 81
Ambassade van Georgië

Ambtsbericht

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.