Ghana

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk. De diplomatieke vertegenwoordiging geeft laissez passers af voor gedwongen en zelfstandige terugkeer.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Republiek Ghana
Laan Copes van Cattenburch 70
2585 GD Den Haag
tel 070  338 43 84
fax 070  306 28 00
Ambassade van Ghana

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.