Guinee

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk. Na vaststelling van de nationaliteit verstrekt de diplomatieke vertegenwoordiging laissez passers voor zelfstandige en gedwongen terugkeer.

In 2013 hebben verschillende DT&V-missies naar Guinee plaatsgevonden. Tijdens deze missies is de geldigheid van het Memorandum of Understanding (MoU) uit 2009 bevestigd. Naast afspraken over re-integratie en opvang van teruggekeerde Guineese onderdanen, bevat het MoU ook praktische afspraken over het laissez passer proces en terugkeer.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Republiek Guinee (Brussel)
Boulevard Auguste Reyers 108
1030  Brussel
België
Tel +32 277 101 26
Fax +32 276 260 36

Ambtsbericht

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.