Irak

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. De Iraakse diplomatieke vertegenwoordiging geeft alleen laissez passers af voor zelfstandige terugkeer via de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

De diplomatieke vertegenwoordiging geeft alleen vervangende reisdocumenten af als vreemdelingen terug willen keren. Gedwongen terugkeer is mogelijk met een geldig paspoort.Als er sprake is van het bezit van een origineel, geldig paspoort geniet het op dit moment de voorkeur om een vlucht aan te vragen voor Bagdad. Dit ook als de betreffende vreemdeling(en) afkomstig is/zijn uit de regio die onder controle staat van de Koerdische autoriteiten (KRG).

Na verkrijging van het vluchtakkoord moet dit z.s.m. worden bericht aan de afdeling Bijzonder Vertrek zodat deze de Iraakse autoriteiten kunnen informeren over het (geplande) vertrek en aankomst.

Gedwongen terugkeer van vreemdelingen met criminele antecedenten naar Irak (zowel Centraal als KRG) die beschikken over (een kopie van) documenten of beschikken over documenten van familieleden, is in beginsel mogelijk. Neem contact op met DIA bijzonder vertrek over de mogelijkheden en voorafgaand aan eventuele in bewaring stelling.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Republiek Irak
Johan de Wittlaan 16
2517 JR Den Haag
Tel 070 310 12 60 (telefoonummer ambassade)
Tel 070 310 12 80 (telefoonnummer consulaire afdeling)
Fax 070 310 12 61 (faxnummer ambassade)
Fax 070 310 12 81 (faxnummer consulaire zaken)
Ambassade van Irak

Ambtsbericht

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.