Jemen

Vertrekmoratorium

Voor geheel Jemen geldt sinds 24 november 2016 een uitzonderlijke geweldssituatie als bedoeld in artikel 15, aanhef en onder c, van de EU-kwalificatierichtlijn nr. 2011/95. Dit betekent dat elke vreemdeling uit Jemen die een reëel risico loopt op een onmenselijke behandeling recht heeft op asielbescherming. Zie ook Paragraaf C7/16 Vreemdelingencirculaire 2000.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Er vindt geen gedwongen terugkeer naar Jemen plaats.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Republiek Jemen
Scheveningseweg 68
2517 KX Den Haag
Tel 070 365 39 36
Fax 070 356 33 12

Ambassade van Jemen

Ambtsbericht

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.