Libanon

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk. De diplomatieke vertegenwoordiging geeft laissez passers af voor zelfstandig en gedwongen terugkeer. Voor vreemdelingen met een Palestijnse achtergrond is terugkeer naar Libanon mogelijk.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Republiek Libanon
Frederikstraat 2
2514 LK Den Haag
Tel 070 365 89 06
Tel 070 365 89 07
Fax 070 362 07 79

Ambassade van Libanon

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.