Liberia

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk. Zie www.infoterugkeer.nl voor projecten die de vreemdeling kunnen ondersteunen bij zelfstandige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is mogelijk. De diplomatieke vertegenwoordiging verstrekt laissez passers voor zelfstandige en gedwongen terugkeer.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Republiek Liberia

Rue Archemede Nr. 11
1000 Brussels
België
Tel +32 2 411 01 12
Fax +32 2 411 09 12
Ambassade van Liberia

Ambtsbericht

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.